NHÂN VIÊN KINH DOANH
07/11/2018 - 09:11:26 AM | 183

Mô tả công việc

 

  • Lập kế hoạch và triển khai kinh doanh theo khu vực địa lý và ngành công nghiệp được giao. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và chỉ tiêu công ty
  • Phát triển hệ thống đại lý và khách hàng nhà máy công nghiệp
  • Nghiên cứu thị trường. Phân tích, xác  định nhu cầu của khách hàng
  • Đề xuất giải pháp đ